Bemiddeling

Vanuit werkgeversdienstverlening wil je de juiste kandidaat koppelen aan de juiste werkgever. Via Jobport krijg je makkelijk inzicht in welke vacatures voor je doelgroep relevant zijn. Op basis van opleiding, ervaring, interesses en andere kwaliteiten, kunnen werkgevers met Jobport zien welke kandidaten passen op vacatures. Bovendien kan je via Jobport werkgevers en kandidaten via een kandidaat etalage met elkaar in contact brengen. Minder tussenstappen, meteen een goede match = sneller werk.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
We ondersteunen met het richten, inrichten, verrichten en borgen van de re-integratieproces.
We stellen met de klant vast op welke manier men kandidaten wil ondersteunen bij het solliciteren. Op basis hiervan wordt het proces uitgewerkt en worden keuzes gemaakt m.b.t. de methode en applicatie inrichting.
Na het testen van het proces worden professionals getraind en gecoacht.