DIAGNOSTIEK

De kandidaat ontvangt een uitnodiging en vult in Werkstap een vooraf vastgestelde vragenlijst in. De vragenlijsten worden afgestemd op de doelgroep om zelfredzaamheid te bevorderen.

Om de huidige situatie van kandidaten objectief vast te stellen kan de professional een diagnose inplannen in Werkstap. Bij de diagnose observeren professionals in de praktijk met behulp van (zelf)beoordeling tools. Hierbij kan het assessment MKB GoedWerknemerschap worden ingezet. Het certificaat MKB GoedWerknemerschap wordt ondersteund door MKB NL en VNO-NCW.

Op basis van de verkregen informatie en inzichten wordt tijdens het intakegesprek het plan van aanpak vastgesteld voor de kortste weg naar werk. Werkstap ondersteunt de professional hierbij met slimme selectietools voor interventies en erkende leerwerktrajecten o.b.v. passend werk. Professionals kunnen de voortgang van leefgebied-activering en de ontwikkeling van werknemers- en vakvaardigheden digitaal monitoren en bijsturen.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
We ondersteunen met het richten, inrichten, verrichten en borgen van diagnosefase. We stellen met de klant de kaders vast. Op basis hiervan wordt de diagnosefase met ondersteunende tools geconfigureerd in Werkstap. Professionals worden getraind en coaching en intervisie wordt ingezet om kwaliteit te borgen.