Digitale (zelf)inschrijving

Met de digitale zelfinschrijving wordt zelfregie bij de kandidaat bevordert. De kandidaat ontvangt een uitnodiging en vult een vooraf vastgestelde vragenlijst in. De vragenlijsten worden afgestemd op de doelgroep om zelfredzaamheid te bevorderen. De consulent kan de voortgang volgen en heeft voor het intakegesprek inzicht in de situatie van de kandidaat. Eventuele begeleiding wordt geboden in periodieke groepssessies. Deze aanpak leidt tot een effectieve en doelgerichte intake met minder administratieve taken voor consulenten.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt met het richten, inrichten, verrichten en borgen van de (zelf)inschrijving. We stellen met de klant vast voor welke doelgroepen de zelfinschrijving wordt ingezet en met welk doel. Op basis hiervan wordt het proces uitgewerkt en worden keuzes gemaakt m.b.t. vraagtype en methode. Na het testen van de zelfinschrijving worden professionals getraind en gecoacht bij het toepassen van de zelfinschrijving.

‘Na de digitale zelfintake kunnen we 85% van de kandidaten al plaatsen op de juiste status. Hiermee verhogen we de servicegraad naar de inwoners en kunnen we efficiënter werken’.