NAZORG

Professionals willen werkgevers faciliteren in de nazorgfase om duurzame plaatsingen te realiseren.
Een goede nazorg heeft ook een positief effect op de relatie met de werkgever en toekomstige plaatsingen.

Met Werkstap kunnen professionals Praktijkleren en LevenLangLeren faciliteren bij werkgevers. De hiervoor beschikbare (erkende) programma’s en leermiddelen zijn afgestemd op kansrijke werkplekken en werkgeverseisen.

Ook de voortgang wordt digitaal gevolgd zodat je tijdig bijgestuurd kan worden. De professional kan in Werkstap kandidaten certificeren en loonwaardemetingen uitvoeren.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
We ondersteunen met het richten, inrichten, verrichten en borgen van de re-integratieproces.
We stellen samen vast hoe werkgevers en kandidaten worden ondersteund tijdens de nazorgfase met bijvoorbeeld: Functiecreatie, praktijkleren, certificering, uniforme loonwaardebepaling, financiering vanuit de ketengedachte en leermiddelen voor erkende leerwerktrajecten.
Nadat dit is vastgesteld wordt Werkstap geconfigureerd. Op basis hiervan worden professionals getraind. Coaching en intervisie wordt ingezet om kwaliteit te borgen.