PLAATSING

Werkgevers worden ondersteund om duurzame plaatsingen te realiseren. De ondersteuning is gericht op partnerschap door samen bedrijfsdoelen met inclusief ondernemen te realiseren. Professionals in de regio voeren Functiecreatie adviezen uit bij werkgevers en selecteren de geschikte kandidaten met behulp van Werkstap. De applicatie ondersteunt ook met (leer)werkplekken beheer, het faciliteren van praktijkleren en LevenLangLeren bij werkgevers, de certificering van vaardigheden en loonwaarde metingen.

Jobport wordt ingezet als werkgevers zelf willen zien welke kandidaten passen op vacatures. Op basis van opleiding, ervaring, interesses en andere kwaliteiten kunnen kandidaten geselecteerd worden. Bovendien kunnen werkgevers en kandidaten via een kandidaat etalage met elkaar in contact gebracht worden. Minder tussenstappen, meteen een goede match = sneller werk.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt met het richten, inrichten, verrichten en borgen van de werkgeversbenadering. Samen stellen we vast hoe de werkgeversdienstverlening wordt versterkt door  Functiecreatie, praktijkleren, certificering, uniforme loonwaardebepaling, financiering vanuit de ketengedachte en leermiddelen voor erkende leerwerktrajecten. Nadat dit is vastgesteld worden professionals getraind en gecoacht.

PTC Werkstap kan ook ondersteunen in de uitvoering met loonwaardemetingen en Functiecreatie workshops.