WERKFIT TRAJECTEN

Werkfit zekerheden bieden aan werkgevers is hierbij een belangrijke succesfactor voor (duurzame) plaatsingen. Met een (erkend) Werkfit traject worden deze zekerheden geboden. Dit door de resultaatgerichte en methodische aanpak o.b.v. werkgeverseisen. Werkfitprofielen sluiten aan op HalloWerk, MBO werkprocessen en MKB Goedwerknemerschap. Hierdoor zijn diverse manieren van certificering mogelijk. Tijdens het traject wordt vastgesteld of kandidaten voldoen aan vastgestelde werknemersvaardigheden en certificeringseisen. Arbeidsontwikkeling wordt gericht ingezet voor persoonlijke ontwikkelpunten. Dit motiveert kandidaten omdat er perspectief wordt geboden op certificeringsmogelijkheden en passend werk. Daarbij krijgen werkgever inzicht in kandidaten met bewezen vaardigheden met certificaten.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
We ondersteunen met het richten, inrichten, verrichten en borgen van (erkende) Werkfittrajecten. Werkfittrajecten worden samen met de projectgroep vastgesteld voor de betreffende afdelingen. Werkstap wordt geconfigureerd met ontwikkeltools, de certificeringmodule en rapportagemogelijkheden. Op basis hiervan worden professionals getraind als Werkfit assessor en in methodische arbeidsontwikkeling. Coaching en intervisie wordt ingezet om kwaliteit te borgen.

We ondersteunen ook bij het in kaart brengen van certificering- en financieringsmogelijkheden voor diverse doelgroepen.