Register training Loonwaarde deskundige

Datum
17 januari 2024 - 24 april 2024
Tijd
09:00 - 16:00
Locatie
Ravenstein
Deelnemers
0 / 12

Een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen staat op dit moment volop in de belangstelling. We vinden het belangrijk dat iedereen een volwaardige plek in onze maatschappij kan vervullen.
Loonwaarde en daaraan gekoppelde loonkostensubsidie en loondispensatie zijn twee instrumenten die hiervoor worden ingezet. Allebei hebben ze als doel de drempel te verlagen voor werkgevers om iemand met een verminderde loonwaarde in dienst te nemen en zo te zorgen voor meer inclusiviteit.

In 2022 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bepaald dat er één uniforme methode voor loonwaardebepaling moet komen.

Gemeenten kunnen op basis hiervan loonkostensubsidie inzetten voor mensen die vallen onder de Participatiewet en niet in staat zijn om met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen.

De Loonwaarde deskundige wordt opgeleid en gecertificeerd zodat deze de uniforme loonwaarde meting kan uitvoeren.

De opleiding Loonwaarde Deskundige

Tijdens de opleiding leren de deelnemers wat het doel is van de uniforme loonwaarde meting, de toepassingsgebieden en de begrippen. Daarbij wordt, aan de hand van praktijkcasussen, het proces voor uniforme loonwaarde meting stapsgewijs doorlopen. De Functiecreatie banen krijgen hierbij specifiek de aandacht.

De kandidaten passen de stappen van het loonwaardeproces na iedere trainingsdag toe in de praktijk. Er worden ondersteunende tools aangereikt zoals: een gespreksprotocol, rapportageformats, vragenlijst werkgever, vragenlijst werknemer, rekenregels en diverse voorbeelden.

Waarom kiezen voor PTC Werkstap

  • Je leert effectief door onze ervaren trainers, door intervisie, mentoring én door te doen.
  • Je leert hoe je loonwaarde bepaling toepast bij Functiecreatie banen.
  • Je kunt eenvoudig en snel loonwaarde bepalingen uitvoeren met digitale ondersteuning vanuit de Werkstap applicatie.
  • Werkt je organisatie met Werkstap voor methodische arbeidsontwikkeling? Op basis van jouw loonwaarde advies kunnen (erkende)ontwikkeltrajecten worden in gezet met Werkstap. En worden werkgevers ondersteund met praktijkleren.

Download beschrijving training

Contact opnemen

Inschrijven voor deze training

Tickets

€2.968,00

Registratiegegevens

Payment and Confirmation