Kosteloze erkenning Register Begeleider Praktijkleren

Een inclusieve arbeidsmarkt met ontwikkel-en doorstroommogelijkheden voor iedereen. Dat is de ambitie van PTC Werkstap en ORGB. Om deze ambitie te realiseren bieden we o.a. de training “Register Begeleider Praktijkleren” kosteloos aan voor de eerste 100 deelnemers op basis van de regeling “NL leert door!”.

Voorwaarden kosteloos deelnemen:

 • Het aanmeldformulier moet vóór 1 maart 2023 ingediend zijn
 • De aanbieding geldt voor de eerste 100 aanmeldingen, zolang de voorraad strekt
 • Training moet voor juli 2023 afgerond zijn
 • Trainingsgroepen minimaal 10 en maximaal 12 deelnemers
 • Aanmelding erkend leerbedrijf: crebonummer 25775, Logistiek Teamleider:

De training “Begeleider Praktijkleren”:

Praktijkopleiders zijn de spil in het arbeidsontwikkelingsproces van werkzoekenden.
Voor de begeleiding van kwetsbare mensen is er vanuit sociale ontwikkelbedrijven en branches behoefte aan erkenning en kwaliteitsborging. Daarom is het nieuwe landelijk erkende leertraject én het register “Begeleider Praktijkleren” ontwikkeld door PTC Werkstap en ORGB.

Tijdens de training maak je kennis met de nieuwste ontwikkelingen op gebied van praktijkleren, ga je aan de slag met praktijkleren, evalueer en beoordeel je de werkwijze en stel je verbeterpunten vast. Tijdens de training staan de volgende MBO-werkprocessen centraal:

 • Voorbereiden van de kennismakingsperiode en de beginsituatie vaststellen
 • Planning voor leeractiviteiten vaststellen
 • Methodische begeleiding van kwetsbare kandidaten, stagiaires of (nieuwe) medewerkers
 • Voortgang beoordelen, analyseren en vastleggen
 • De begeleidingsperiode evalueren, reflecteren en tenslotte afsluiten

De training wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. Deze wordt afgenomen door een externe examinator en de mentor binnen je bedrijf.

Na het behalen van de proeve van bekwaamheid is het ook mogelijk om aan te melden bij het landelijke register Begeleider Praktijkleren. Vanuit kwaliteitsborging worden jaarlijks intervisie sessies en workshops aangeboden. Jaarlijkse deelname aan een workshops is vereist voor het Register Begeleider Praktijkleren.

Opties:
In-company training (aanmelden bij a.wijnakker@ptcwerkstap.nl).

 • Volledige training (4,5 dag)
 • Verkort traject (1,5 dag) voor deelnemers die de training “Praktijkopleider” eerder hebben gevolgd bij PTC Werkstap.

Interne begeleiders bij deelnemende organisaties krijgen een belangrijke rol in de ondersteuning van de deelnemers van de training. PTC Werkstap zal een separaat aanbod doen voor deskundigheidsbevordering voor interne begeleiders.

Naar trainingen