Onze software

We ontwikkelen en implementeren Werkstap. Met deze SAAS applicaties ondersteunen we het arbeid-toeleidingsproces en verbinden we regionale partners. Werkstap is het platform voor nulmeting, matching op kansrijke (Functiecreatie) profielen, arbeidsontwikkeling, praktijkleren, certificering en loonwaarde meting.

Wist je dat PTC Werkstap:

  • Ook ondersteunt door loonwaardemetingen en functiecreatie workshops uit te voeren bij werkgevers?
  • Samen met partners dé totaal oplossing biedt voor de afdelingen Werk&Inkomen van gemeenten.