onderwijs

In Nederland is ongeveer 15 procent van alle jongeren kwetsbaar. Veel van deze jongeren behalen geen startkwalificatie en hebben een afstand tot de arbeidsmarkt.
Pro/VSO/MBO-scholen staan voor de moeilijke taak deze kwetsbare jongeren goed voor te bereiden op hun plek in de maatschappij én op hun eerste baan. Wij ondersteunen onderwijsinstellingen om ambities te realiseren met het unieke programma Jongleren&Werken.