Trainingen

Onderwijs

Training Register Functiecreatie Adviseur

4 oktober 2023 - 31 januari 2024 - Ravenstein

Tijdens deze training leer je hoe je vanuit de ambities van werkgevers duurzame functies creëert voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen.

Meer informatie
Overheid

Register training Loonwaarde deskundige

17 januari 2024 - 24 april 2024 - Ravenstein

Tijdens de training leer je wat het doel is van uniforme loonwaarde bepaling, de toepassingsgebieden en de begrippen. Daarbij wordt aan de hand van praktijkcasussen het proces voor uniforme uniforme loonwaardemeting stapsgewijs doorlopen. Er is specifiek aandacht voor functiecreatie en loonwaarde.

Meer informatie