Nieuw erkenning Begeleider Praktijkleren

Praktijkopleiders zijn de spil in het arbeidsontwikkelingsproces van werkzoekenden, stagiaires en (nieuwe) medewerkers. Vandaar de roep om een landelijke standaard voor methodische arbeidsontwikkeling en kwaliteitsborging. Dit geldt voor zowel interne leerwerkplekken bij sociale ontwikkelbedrijven als ook voor leerwerkplekken bij werkgevers. Sociale ontwikkelbedrijven, werkgevers en praktijkopleiders willen dat kwaliteit van methodische arbeidsontwikkeling erkend wordt en aantoonbaar is.

Gezien deze ontwikkelingen en behoefte is het landelijk erkend leertraject Begeleider Praktijkleren ontwikkeld. Dit is een nieuw officieel leertraject met landelijke erkenning en een MBO certificaat.

Voordelen van het erkend leertraject:

 • Aantoonbare uniforme werkwijze
 • Interne deskundigheidsbevordering en kwaliteitstandaard
 • Landelijk erkend MBO keuzedeel
 • Erkend door UWV voor begeleiding werkzoekenden
 • Borging van methodische werkwijze voor praktijkleren bij werkgevers in de regio
 • Financiële compensatie mogelijkheden (zie bijlage)

Voor wie is dit erkend leertraject

Iedereen die kwetsbare werkzoekenden, stagiaires (nieuwe) medewerkers begeleidt bij praktijkleren en hiervoor erkend wil worden. Deze professionals kunnen de STAP subsidie inzetten om deze erkenning te behalen.

Arbeidsmarktregio’s die sociale ontwikkelbedrijven en werkgevers willen ondersteunen bij het opleiden van praktijkopleiders om de kwaliteit van praktijkleren te borgen. Hiervoor is in veel arbeidsmarktregio’s budget beschikbaar.

Wat leer je in dit erkend leertraject

In het traject Begeleider Praktijkleren leer je:

 • Hoe de kennismakingsperiode voor te bereiden en beginsituatie vast te stellen
 • Hoe je leeractiviteiten vaststelt en een planning maakt
 • Hoe je stagiaires of (nieuwe) medewerkers methodische begeleidt
 • Hoe je de voortgang beoordeelt, analyseert en vastlegt
 • Hoe je de begeleidingsperiode evalueert, reflecteert en ten slotte afsluit 

Het traject wordt aangeboden als open inschrijving en incompany traject. Het incompany traject kan indien gewenst maatwerk worden afgestemd op het ontwikkelproces. De Werkstap applicatie training kan hierbij ook geïntegreerd worden.