(MDIEU) subsidie voor sociale ontwikkelbedrijven

Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor Bedrijven (MDIEU) inzetten voor de transitie naar hét sociale ontwikkelbedrijf in de regio.

 

 • De subsidie kan worden ingezet voor het thema “Een leven lang ontwikkelen” én om ­­de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren.
 • De subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 april 2024 worden ingediend. De gunning is op volgorde van indienen.

Een belangrijk speerpunt in de transitie naar sociaal ontwikkelbedrijf is dat medewerkers duurzaam inzetbaar worden en blijven. Veel medewerkers hebben een lange staat van dienst. Zij kunnen de bestaande werkzaamheden op termijn niet meer uitvoeren als gevolg van hun beperking, handicap of progressie van het ziektebeeld. Daarnaast verandert het aanbod van werkzaamheden ook door de tijd met name als gevolg van het vertrek van opdrachtgevers en de werving en daarmee de komst van nieuwe opdrachtgevers. Activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid zijn noodzakelijk om voortijdige en onnodige uitval uit het arbeidsproces te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat duurzame inzetbaarheid onderdeel is bij de transitie naar sociaal ontwikkelbedrijf en dat deze transitie zich versneld voortzet.

Ervaren medewerkers worden hierbij vooral ingezet op het gebied van arbeidsontwikkeling en de begeleiding van kwetsbare doelgroepen. Hierbij kunnen ze de opgedane kennis overdragen en een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij en de organisatie. Het aandeel fysiek belastbaar werk is geminimaliseerd. Hierdoor zal het ziekteverzuim afnemen en duurzame inzetbaarheid toenemen. Met deze MDIEU-subsidie worden de volgende activiteiten op het genoemde thema gesubsidieerd.

 • Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen door ervoor te zorgen dat werk beter afgestemd wordt op de persoon.
  Door het onderhouden en uitbreiden van kennis en competenties van de persoon worden zijn of haar talenten beter benut.
 • Het faciliteren van afwisseling in werkzaamheden.
  Dit kan bijvoorbeeld door taakroulatie en functieverbreding binnen organisaties zodat werkenden beter kunnen doorstromen.
 • Leren op de werkplek.
  Het vergroten van de inzetbaarheid van werkenden door middel van begeleide vormen van werkplekleren.
 • Het bewustzijn van vaardigheden vergroten en vaardigheden (verder) ontwikkelen via competentiescans en talentontwikkeling. Bevorderen van de ontwikkeling via bijvoorbeeld taakroulatie.
 • Duurzame inzetbaarheid bevorderen in verband met (toekomstige) ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid bij projecten als robotisering, digitalisering en automatisering (bijvoorbeeld Werkstap).
 • Aandacht voor de effecten van toekomstige technologische en automatiserings-ontwikkelingen op de benodigde kennis, de loopbaan en kwaliteit van het werk. Bijvoorbeeld door een organisatiescan uit te voeren.
 • Intersectorale samenwerking op de arbeidsmarkt. Het bevorderen van arbeidsmobiliteit tussen sectoren, bijvoorbeeld via projecten en experimenten. Het bevorderen van de doorstroom- en loopbaanmogelijkheden en carrière switches voor werknemers.

Overige informatie over deze subsidie:
De subsidie is beschikbaar voor werknemers die drie jaar voor hun pensioengerechtigde leeftijd zijn en gebruik willen maken van de RVU-uitkering (vervroegd uittreden, minimaal 3 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd). De ondergrens voor de aanvraag is € 75.000,= subsidie (ca. € 150.000,= aan kosten) voor subsidie periode van 24 maanden. Voorafgaand aan de subsidieaanvraag moet een bedrijfsanalyse worden gemaakt. Hiervoor ontvangt de aanvrager bij toekenning van de aanvraag € 5.000,= subsidie. Hetzelfde bedrag is beschikbaar voor de inzet van een accountant.

PTC Werkstap en Finestri hebben meerdere sociale ontwikkelbedrijven succesvol ondersteund met het aanvragen van deze subsidie. Na gunning ondersteunt PTC Werkstap u bij de implementatie en begeleiding en configuratie van Werkstap. De begeleiding is gericht op onderwerpen die nodig zijn om de duurzame inzetbaarheid functie in te richten, uit te voeren en te borgen. Inclusief integratie van productie- en ontwikkelprocessen, methodische werkwijze en ontwikkeltools. Finestri ontzorgt u bij de subsidieaanvraag en bij de verantwoording van de subsidie.

VERDER PRATEN?

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Maak dan vrijblijvend een afspraak of stel je vraag aan je PTC Werkstap consultant. Samen met jou kijken wij graag naar de mogelijkheden.