NIEUWE ONTWIKKELINGEN VOOR FUNCTIECREATIE

Vacatures genoeg, maar zijn ze passend voor kwetsbare doelgroepen? Vaak niet. In samenwerking met de Frans Nijhuis Stichting hebben we de sleutel tot succes ontwikkeld: Functiecreatie.
Deze bewezen effectieve methode gaat uit van de werkgeversambitie, zorgt voor passende banen voor kwetsbare doelgroepen en integreert praktijkleren met certificeringsmogelijkheden. Aangevuld met een businesscase voor werkgevers leidt de methodische aanpak tot duurzame banen en een sterke werkgeversrelatie.

PTC Werkstap ondersteunt klanten bij:
– Vaststellen hoe Functiecreatie past binnen de werkgeversdienstverlening aanpak.
– Incompany en open training Register Functiecreatie adviseur.
– Flexibele schil voor klanten voor de uitvoering van Functiecreatie: Functiecreatie in één dagdeel i.s.m. medewerkers een geïnteresseerde werkgever.

Waarom Functiecreatie?
Veel werkgevers richten zich op vastgestelde vacatures en ervaren daarbij krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers zoeken daarom naar mogelijkheden om personeel effectiever te werven en in te zetten. Daarbij worden SROI- en MVO-doelen steeds belangrijker en is er behoefte aan concrete oplossingen. Ook ervaren arbeidsmarktregio’s dat vacatures niet goed passen bij de potentie van de diverse kwetsbare doelgroepen. Ook deze regio’s zoeken oplossingen waarmee een betere match ontstaat tussen de werkgeversvraag en kandidaten. Ook willen ze praktijkleren praktisch vormgeven en aansluiting op de arbeidsmarkt zo duurzaam mogelijk te maken. Als oplossing voor deze vragen hebben de Frans Nijhuis Stichting en PTC Werkstap de bewezen Functiecreatie methodiek ontwikkeld. De methodiek is ook geïntegreerd in het programma Jongleren&Werken dat gericht is op PRO- en VSO-scholen.

Wat is Functiecreatie?
Functiecreatie gaat uit van de brancheontwikkelingen, werkgeversambities en de optimale inzet van medewerkers om doelen te realiseren. Op basis hiervan worden passende duurzame banen gecreëerd voor kwetsbare doelgroepen, met businesscases voor werkgevers.
De methodische aanpak is in te zetten bij individuele werkgevers, maar ook op brancheniveau. Dit kan het adviestraject versnellen.
Praktijkleren is met Functiecreatie praktisch vorm te geven omdat banen gematcht worden aan de MBO-kwalificatiestructuur en branche-opleidingen. Doordat praktijkleren geïntegreerd kan worden in deze methodiek, worden kandidaten doelgericht ontwikkeld en gecertificeerd. Leerlingen en kandidaten zijn gemotiveerd omdat ze in kleine stappen leren en werken en successen ervaren met perspectief op duurzaam werk.

Training Functiecreatie
De training register Functiecreatie adviseur wordt door PTC Werkstap uitgevoerd.
Bij het incompany programma wordt vastgesteld hoe Functiecreatie past binnen de werkgeversdienstverlening aanpak. Hierbij worden ook de processtappen en taakverdeling bepaald. De training wordt afgestemd op het gewenste proces in de arbeidsmarktregio. De register Functiecreatie training wordt door PTC Werkstap ook aangeboden als open training. De volgende open training start in april 2022. De training wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. De deelnemers die de Proeve van Bekwaamheid met goed gevolg afronden ontvangen het certificaat Adviseur Functiecreatie.
Geïnteresseerd? Kijk op: https://ptcwerkstap.nl/trainingen/

Register Functiecreatie adviseurs
Heb je de training Functiecreatie gevolgd en wil je toegelaten worden tot het landelijk register? Dan kun je de Proeve van Bekwaamheid afleggen bij PTC Werkstap. Tijdens de Proeve van Bekwaamheid wordt het door jou uitgevoerde Functiecreatie advies besproken. De deelnemers die de Proeve van Bekwaamheid met goed gevolg afronden, ontvangen het certificaat Adviseur Functiecreatie en worden toegelaten tot het landelijk register. Werkgevers kunnen in het landelijk register Functiecreatie Adviseurs zoeken en benaderen. Vanuit kwaliteitsborging worden jaarlijks intervisiesessies en workshops aangeboden voor permanente educatie van Register Functiecreatie Adviseurs. Jaarlijkse deelname aan een workshop is vereist om de titel Register Functiecreatie Adviseur te behouden.

Post HBO-vrijstelling
Deelnemers die de Proeve van Bekwaamheid hebben behaald, kunnen vrijstelling krijgen voor de module Functiecreatie bij de Post HBO opleiding Adviseur Inclusie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

PTC Werkstap als flexibele schil
Veel klanten hebben te maken met capaciteitsproblemen. Daarom ondersteunt PTC Werkstap bij de uitvoering van Functiecreatie adviezen. Samen met de werkgever stemmen we af wat de knelpunten zijn en waar Functiecreatie kansrijk is. Hierna gaan we gericht aan de slag met een afdeling of functiegroep. Medewerkers van werkgevers nemen deel aan de interactieve Functiecreatie sessie van één dagdeel. Na deze sessie zijn de mogelijkheden voor Functiecreatie vastgesteld en is er draagvlak binnen het team ontstaan. Dit heeft een positief effect op de onboarding periode. PTC Werkstap stemt met regionale partners af welke kandidaten en leerlingen passen op de functie. Ook kunnen praktijkleren organiseren indien dit gewenst is.

Nog makkelijker met SLIM subsidie
PTC Werkstap kan in samenwerking met o.a. SVH (horecabranche) ondersteunen bij het vinden van geïnteresseerde werkgevers in de regio. We ondersteunen deze werkgevers met het opstellen van de aanvraag voor de SLIM-subsidie.
Dit heeft de volgende voordelen:
– Subsidie voor een functiecreatie advies voor alle werkgevers.
– Subsidie voor begeleiding van werkgevers over:
– Het organiseren en structureren van leer-werkplekken
– Het digitale leerlingvolgsysteem met leermiddelen en certificering.
– Toepassen van praktijkleren bij (instroom) kandidaten en bestaande
medewerkers
– Subsidie voor begeleiding van leerlingen en kandidaten of jobcoaching.

De SLIM-subsidie wordt opgesteld in samenwerking met sociale partners in de regio vanuit de ketengedachte. Met als doel om ook diagnose, werkfit, praktijkleren, certificering en jobcoach-trajecten te bekostigen met alle ketenpartners en passende, duurzame banen te creëren voor kwetsbare doelgroepen.

Meer weten?
In Nederland is PTC Werkstap de implementatiepartner voor de functiecreatie methodiek.

VERDER PRATEN?

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Maak dan vrijblijvend een afspraak of stel je vraag aan je PTC Werkstap consultant. Samen met jou kijken wij graag naar de mogelijkheden.