Productblad register Functiecreatie adviseur

Wil je passende banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kies dan de methodiek van Inclusieve Functiecreatie.

INCLUSIEVE FUNCTIECREATIE GAAT UIT VAN DE AMBITIE VAN WERKGEVERS.

Op basis van deze ambitie worden de meerwaarde en mogelijkheden met betrekking tot inzet van kwetsbare doelgroepen zichtbaar, inclusief de onderbouwing met een businesscase. Met deze aanpak wordt het voor de werkgever concreet dat inzet en begeleiding van doelgroepen een investering is die zich terugverdiend. Met als resultaat dat sociale en business doelen worden gerealiseerd met duurzame passende banen.

TRAININGSPROGRAMMA FUNCTIECREACTIE

Tijdens deze training leer je hoe je vanuit de ambities van werkgevers duurzame functies creëert voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen. Je doet dit vanuit de werkgeversambitie waardoor het Functiecreatie advies meerwaarde heeft
op sociale en economische gebied. Tijdens de training word je voorbereid op de uitvoering van werkopdrachten. Zo pas je deze kennis direct toe in de praktijk met behulp van verschillende methodieken voor Functiecreatie.

Voor wie?

De training is interessant voor HRM-professionals en professionals binnen het publieke domein (sociale werkbedrijven, gemeenten en UWV) die tot taak hebben werkgevers te adviseren over aangepast werk. Deelnemers beschikken over een hbo-werk- en denkniveau.

Download document