Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg’: doelgroep wordt verbreed

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg aanpassen. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de verbreding van de doelgroep. Daarmee wordt het voor (kwetsbare) werkenden en werkzoekenden makkelijker om zichzelf te ontwikkelen op deze krappe arbeidsmarkt.

Erkende leerbedrijven kunnen hiermee de begeleidingskosten én licenties voor de ontwikkel-applicatie Werkstap bekostigen.

Praktijkleren is leren in kleine stappen in de praktijk. Gericht op het behalen van MBO Praktijkverklaringen.

Praktijkleren in de derde leerweg is daarmee een flexibele vorm van opleiden, die goed aansluit bij de behoeften van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Andere wijzigingen

Naast het wijzigen van de doelgroep verbreedt SZW de duur van de subsidie; van 40 naar 52 weken. Ook wordt het subsidieplafond vastgesteld op 4 miljoen euro.  

Relevante groepen

Volgens het Ministerie is wijziging van de regeling belangrijk voor: 

  • mensen die zich in de praktijk willen ontwikkelen om aan het werk te komen, aan het werk te blijven, door te stromen of in de eigen functie breder inzetbaar te zijn 
  • bedrijven of organisaties die hun medewerkers willen ontwikkelen, vooral die bedrijven of organisaties waar veel beroepskrachten werken 
  • UWV en gemeenten die deze vorm van scholing gebruiken om werkzoekenden aan het werk te helpen en te houden 
  • mbo-instellingen die gevraagd worden opleidingen aan te bieden in de derde leerweg 

 

 

Wil je vrijblijvend advies over praktijkleren?