Activering leefgebieden

Leefgebied activering wordt doelgericht ingezet bij wijkleren, dagbesteding en Werkfit trajecten.

Het leefgebied activeringprogramma is ontwikkeld in samenwerking met arbeidsmarktregio’s en gebaseerd op wetenschappelijke studies. Werkstap ondersteunt professionals bij leefgebied activering met:
•diagnose;
•knelpunten in de huidige situatie;
•plan van aanpak met interventies voor leefgebied activering;
•collega’s en/of sociale partners koppelen voor de uitvoering;
•kandidaten o.b.v. zelfredzaamheid ondersteunen bij oplossen van leefgebied problemen;
•voortgang monitoren.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt met het richten, inrichten, verrichten en borgen van de aanpak voor leefgebied activering. We stellen met de klant vast welke leefgebieden relevant zijn en welke sociale partners worden betrokken voor de uitvoering. Het gewenste proces, leefgebieden, aandachtsgebieden en interventies worden geconfigureerd in Werkstap. Professionals worden getraind en begeleid bij de uitvoering.