Digitaal zelf solliciteren

Voor kandidaten die direct kunnen solliciteren op vacatures wordt o.a. Jobport ingezet. Jobport ondersteunt kandidaten in het sollicitatieproces. Centraal staan de vragen: ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. Antwoorden op deze vragen worden vertaalt naar kansrijke beroepen en vacatures op de arbeidsmarkt. Hij of zij kan dus meteen aan de slag. Ook werkgevers kunnen zien welke kandidaten passen op vacatures. Dit op basis van selectie van opleiding, ervaring, interesses en andere kwaliteiten. Bovendien kan je via Jobportwerkgevers en kandidaten met elkaar in contact brengen. Dit leidt tot minder tussenstappen, meteen een goede match.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt met het richten, inrichten, verrichten en borgen van de re-integratieproces. We stellen met de klant vast op welke manier men kandidaten wil ondersteunen bij het solliciteren. Op basis hiervan wordt het proces uitgewerkt en worden keuzes gemaakt m.b.t. de methode en applicatie inrichting. Na het testen van het proces worden professionals getraind en gecoacht.