Efficiënt intakegesprek

In deze stap wordt de huidige situatie met kandidaten besproken en aangevuld. Op basis hiervan wordt het plan van aanpak vastgesteld voor de kortste weg. Werkstap ondersteunt de professional hierbij met slimme selectietools voor interventies en erkende leerwerktrajecten o.b.v. passend werk. De professional kan collega’s, sociale partners en/of werkgevers koppelen voor de uitvoering van leefgebied activering en het ontwikkelen van werknemers- en vakvaardigheden.

Kandidaten die rechtstreek naar werk kunnen, worden met de applicatie Jobport online begeleid bij oriëntatie op de arbeidsmarkt en solliciteren.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt bij het richten, inrichten, verrichten en borgen van de intake module. We stellen vast:
•voor welke doelgroepen de intake wordt ingezet.
•voor welke kansrijke (uitstroom)profielen
•welke certificeringsmogelijkheden mogelijk zijn.
•welke sociale afdelingen, partners en/of werkgevers worden ingezet bij de uitvoering.

Op basis hiervan wordt het gewenste proces en producten/interventieboek geconfigureerd in Werkstap. Professionals worden getraind en begeleid tijdens het toepassen van de intake werkwijze.