Ik ben een goed werknemer

In de nazorgfase wordt samengewerkt met werkgevers, sociale ontwikkelbedrijven, gemeentes en het netwerk rondom de leerling. Scholen kunnen leerlingen digitaal volgen in deze laatste twee jaren en werkgevers faciliteren met inclusief ondernemen.

Werkgevers worden ook ondersteund met inclusief ondernemen met diverse financiering- en certificeringsmogelijkheden. Functiecreatie kan wordt ingezet om passende banen voor leerlingen te creëren, met businesscases voor de werkgevers. Onderwijs, werkgevers en overheid worden verbonden vanuit het netwerk van PTC Werkstap. Dit ondersteund de overgang naar een passend (werk)plek.

Praktijkopleiders bij werkgevers worden getraind met betrekking tot praktijkleren. Ze worden ondersteund met een Werkstap zodat partijen voortgang kunnen monitoren. Werkstap biedt ook de methodische werkwijze en (erkende)programma’s met leermiddelen, afgestemd op werkgeverseisen. Zo kunnen leerlingen zich ontwikkelen na plaatsing en aanvullende certificaten behalen in het eigen tempo. Dit geeft zelfvertrouwen en zorgt voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt.

Werkstap biedt ook de mogelijkheden om Loonwaarde bepalingen uit te voeren. Hierdoor kunnen werkgevers loonkostensubsidie ontvangen. Daardoor ontstaan er meer kansen voor leerlingen die niet het minimumloon kunnen verdienen.