Ik heb perspectief op werk

Erkende leerwerkbedrijven worden in deze fase actief betrokken en ondersteund. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden om werkgevers te ondersteunen bij het inrichten en organiseren van leerwerkplekken en begeleiden van leerlingen.

Werkgevers en leraren werken in deze fase samen in hetzelfde digitale platform om leerlingen te certificeren. Werkgevers begeleiden leerlingen gericht en worden ondersteund met leermiddelen en een praktisch didactisch model. Leerlingen leren in deze fase stapsgewijs in het eigen tempo en laten werkgevers zien dat ze voldoen aan gesteld eisen. Registratie van resultaten én de certificering zijn onderdeel van het digitale platform. Hierdoor kan de school voortgang digitaal volgen binnen en buiten de schoolmuren. Zo kunnen leerlingen het portfolio opbouwen aantonen wordt voldaan aan gestelde eisen. De school kan op basis hiervan branche certificaten, praktijkverklaringen en MBO diploma’s aanvragen.

Daarbij wordt Functiecreatie ingezet. Functiecreatie gaat uit van de ambitie van werkgevers. Op basis van deze ambitie worden de meerwaarde en mogelijkheden met betrekking tot inzet van kwetsbare doelgroepen zichtbaar, inclusief de onderbouwing met een businesscase. Met deze aanpak wordt het voor de werkgever concreet dat inzet en begeleiding van doelgroepen een investering is die zich terugverdiend. Met als resultaat dat sociale en business doelen worden gerealiseerd met duurzame passende banen.

De applicatie Jobport ondersteunt leerlingen in het oriëntatieproces. Centraal staan de vragen: ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. Antwoorden op deze vragen worden vertaalt naar kansrijke beroepen en vacatures op de arbeidsmarkt. Hij of zij kan dus meteen aan de slag. De mentor of stage coordinator kan de leerling hiermee gericht begeleiden bij het vinden van een passende baan.