Ik leer door doen

JL&W biedt een doorlopende leerroute voor de 0 meting, oriëntatie- arbeidsgerichte- en nazorgfase. In de oriëntatiefase wordt in modules gewerkt aan kleine taken waarbij leerlingen ook kennis maken met kansrijke sectoren. Mentorlessen zijn geïntegreerd in praktijklessen en (interne)stage waardoor leerlingen leren door de doen. Hierdoor worden ze gemotiveerd en krijgen ze inzicht wat ze leuk vinden.

In het digitaal platform kunnen leeraren leerroutes uitzetten en ontwikkeling van leerlingen registeren. Er zijn diverse koppelingsmogelijkheden met leerlingvolgsystemen. In de applicatie wordt op eenvoudige wijze vastgesteld wat de leerling al beheerst en wat nog geoefend moet worden.