Ik leer mijn mogelijkheden kennen

Jongleren&Werken biedt een doorlopende leerroute voor alle schooljaren, is gekoppeld aan het OPP en wordt ingezet voor alle uitstroomrichtingen. Jongleren&Werken is eenvoudig voor leeraren omdat leergebied overstijgende kerndoelen, MKB kwalificatiestructuur en eisen, MKB Goedwerknemerschap zijn geïntegreerd in één compacte competentieset.

In de oriëntatiefase maken leerlingen kennis met de vaardigheden die ze nodig hebben in de arbeidsgerichtefase en de toekomstige werkplek. Met de modulaire aanpak leren leerlingen door ervaren in sociale situaties en maken ze kennis met sectoren. Met leuke opdrachten worden nieuwsgierigheid geprikkeld en leren leerlingen taken uitvoeren. De mate waarin een leerling taken zelfstandig kan uitvoeren in leiden bij de beoordeling. Er wordt methodische gewerkt in kleine opdrachten waarbij leerlingen gestimuleerd worden om taken steeds zelfstandiger uit te voeren. Dit heeft een positief effect op het zelfbeeld bij leerlingen.

De methodische aanpak is gebaseerd op diverse didactische modellen en recent onderzoek van P. Kirschner: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek.