Ik oefen mijn vaardigheden

Ook in de arbeidsgerichte fase zijn mentor- praktijklessen en stage geïntegreerd. Op school worden leerlingen voorbereid op stageopdrachten. De werkgever ontvangt een email met stage werkopdrachten. Leerlingen weten daardoor wat werkgevers belangrijk vinden en wat ze moeten kunnen op de stageplek. Ze leren door ervaren op school en de stageplek en werken in het eigen tempo aan persoonlijke ontwikkeldoelen. Leerlingen werken met een duidelijk stappenplan aan werknemersvaardigheden. Daarbij worden vakvaardigheden geleerd die passen bij de uitstroomrichting van de leerling en werkgeverseisen.

Om inhoud te geven aan het persoonlijk ontwikkelplan en (praktijk)lessen kunnen leraren kiezen uit 6000 (erkende)werkopdrachten in het landelijk digitaal platform. Met de werkopdrachten methodiek kunnen scholen ook bestaande leermiddelen integreren. Zo borgen we leerlijnen en zijn scholen minder afhankelijk van kennis bij leeraren.