MAATSCHAPPELIJKFIT

Het leefgebied activatie programma is ontwikkeld in samenwerking met arbeidsmarktregio’s. Professionals kunnen deze doelgerichte trajecten inzetten bij b.v. wijkleren, dagbesteding en Werkfit trajecten.
Werkstap ondersteunt professionals bij leefgebied-activering met:

  • diagnose van de leefgebieden;
  • knelpunten in de huidige situatie;
  • een plan van aanpak met interventies voor leefgebied-activering;
  • het koppelen van collega’s en/of sociale partners voor de uitvoering;
  • het ondersteunen van kandidaten o.b.v. zelfredzaamheid bij het oplossen van leefgebied problemen;
  • het monitoren van de voortgang.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
We ondersteunen met het richten, inrichten, verrichten en borgen van de aanpak voor leefgebied-activering. We stellen met de klant vast welke leefgebieden relevant zijn en welke sociale partners betrokken worden bij de uitvoering. Zowel het gewenste proces als de leefgebieden, aandachtsgebieden en interventies worden geconfigureerd in Werkstap.
Professionals worden getraind en begeleid bij de uitvoering.