Melding – Zelfinschrijving

De kandidaat ontvangt een uitnodiging en vult in Werkstap een vooraf vastgestelde vragenlijst in. De vragenlijsten worden afgestemd op de doelgroep om zelfredzaamheid te bevorderen. De consulent kan de voortgang volgen en heeft voor het intakegesprek inzicht in de situatie van de kandidaat. Eventuele begeleiding wordt geboden in periodieke groepssessies.
Deze aanpak bevordert de zelfregie en leidt tot een effectieve en doelgerichte intake met minder administratieve taken voor professionals.

Het is ook mogelijk om Werkstap te koppelen met andere applicaties om het volledige ketenproces van Werk, Participatie en Inkomen in te richten.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
We ondersteunen met het richten, inrichten, verrichten en borgen van de (zelf)inschrijving. We stellen met de klant vast voor welke doelgroepen de (zelf)inschrijving wordt ingezet en met welk doel. Op basis hiervan wordt het proces uitgewerkt en worden keuzes gemaakt m.b.t. vraagtype en methode. Na het testen van de (zelf)inschrijving worden professionals getraind en gecoacht bij het toepassen van de (zelf)inschrijving.