OPLEIDING KWALIFICEREN

Professionals kunnen (erkende) leerwerktrajecten selecteren in Werkstap. Deze trajecten zijn gericht op activering van leefgebieden, werknemers- en/of vakvaardigheden. De trajecten zijn afgestemd op kansrijke uitstroomprofielen en werkgeverseisen. Dit motiveert kandidaten omdat het certificeringskansen en perspectief op werk biedt. Sociale partners en werkgevers gekoppeld worden aan (erkende) leerwerkprogramma’s. Zo kunnen gemeenten praktijkleren eenvoudig faciliteren met praktische ontwikkeltools. Professionals kunnen de  voortgang digitaal monitoren en kandidaten gericht coachen en certificeren. Werkgevers bieden kandidaten met bewezen vaardigheden en certificaten sneller een kans.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt met het richten, inrichten, verrichten en borgen van praktijkleren. Samen met ons klant en werkgevers stellen we kansrijke uitstroomprofielen en werkgeverseisen vast. Ook worden de taakverdeling, de inhoud van de leerlijnen en de certificerings- en financieringsmogelijkheden vastgesteld. Werkstap wordt geconfigureerd op basis van het gewenste proces, de erkende leerwerktrajecten, monitoring en rapportagewensen. Op basis hiervan worden professionals getraind in methodische arbeidsontwikkeling en bij goed resultaat ingeschreven in het register Begeleider Praktijkleren.
Coaching en intervisie wordt ingezet om kwaliteit te borgen.