Publiek private samenwerkingen

Ondernemers, onderwijsinstellingen, overheid en sociale ontwikkelbedrijven werken hierbij samen aan gemeenschappelijke doelen. Vanuit de ketengedachte wordt gebruik gemaakt van elkaars sterkte. De samenwerking betreft bijvoorbeeld:

•Ondernemersadvies over hoe bedrijfsresultaten te verbeteren door inclusief te ondernemen.
•Vaststellen van kansrijke profielen met perspectief op werk voor kandidaten (Functiecreatie).
•Mobiliseren van instroom vanuit P-wet, Pro, VSO, VSV, Nuggers, enz.
•Certificeringsmogelijkheden afgestemd op werkgeverseisen.
•Financieringsmogelijkheden efficiënt benutten waardoor trajecten mogelijk zijn voor alle kwetsbare doelgroepen in de regio.
•Organiseren van (erkende) werkfit trajecten voor alle doelgroepen.
•Faciliteren van praktijkleren bij werkgevers.

De regionale rol van sociale ontwikkelbedrijven wordt hierbij concreet ingevuld in de gehele keten van werkfit tot LevenLangLeren bij de werkgever.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt door ondernemers, ontwikkelbedrijven, onderwijs en overheid te verbinden vanuit de ketensamenwerking gedachte. We initiëren samenwerking met inzet van  subsidiemogelijkheden en begeleiden workshops waarbij de huidige en gewenst werkwijze wordt vastgesteld. Professionals worden door PTC Werkstap getraind en gecoacht. Ook ondersteunen wij in de uitvoering met loonwaardemetingen en Functiecreatie workshops.