Diagnose Werkfit (Assessment)

Ontwikkelbedrijven willen mensen goed voorbereiden op de arbeidsmarkt en perspectief bieden op een passende baan. Zekerheden bieden aan werkgevers is hierbij een belangrijke succesfactor. Met het Werkfit Assessment worden deze zekerheden geboden in de vorm van een resultaatgerichte en methodische aanpak op werkgeverseisen. Werkfit profielen sluiten aan op HalloWerk, MBO werkprocessen en MKB Goedwerknemerschap. Hierdoor zijndiverse manieren van certificering mogelijk. Tijdens het assessment wordt vastgesteld of kandidaten voldoen aan vooraf vastgestelde werknemersvaardigheden en certificeringseisen. Op basis van de resultaten kunnen kandidaten gecertificeerd worden en kan de kortste weg naar werk worden vastgesteld.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt bij het inrichten van het Werkfit assessment voor jouw afdeling of locatie. Ons assessment draaiboek wordt gebruikt als leidraad om gedrag objectief te observeren op meerdere momenten. Samen stellen we vast wat de mogelijkheden zijn op de afdeling en wordt het assessment draaiboek voor je organisatie samengesteld. Op basis hiervan worden assessoren binnen je organisatie getraind, gecoacht en gecertificeerd. Met als resultaat een methodische aanpak voor het Werkfit assessment met certificeringsmogelijkheden. Waardoor kandidaten meer zelfvertrouwen krijgen en er zekerheid wordt geboden aan werkgevers.