Werkfit trajecten

De methodische werkwijze is gericht op kansrijke uitstroomrichtingen en werkgeverseisen. Werkfit trajecten sluiten aan op bijvoorbeeld HalloWerk/Jobport, MBO werkprocessen en MKB Goedwerknemerschap. Hierdoor worden kandidaten doelgericht ontwikkeld en zijn er diverse certificering- en financiering mogelijkheden. Kandidaten worden gemotiveerd omdat er perspectief wordt geboden op werk. Dit omdat Werkfitte kandidaten sneller kansen krijgen bij werkgever door de bewezen vaardigheden met certificaten.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt met het richten, inrichten, verrichten en borgen van (erkende) Werkfit trajecten. Samen met onze klant stellen we vast wat kansrijke profielen zijn in de regio (Functiecreatie). PTC Werkstap ondersteunt ook bij certificering en financieringsmogelijkheden voor diverse doelgroepen. Werkfittrajecten worden samen met praktijkopleiders vastgesteld voor de afdelingen, waardoor eigenaarschap en intrinsieke motivatie toeneemt.

Werkstap wordt geconfigureerd met ontwikkeltools, de certificeringmodule en rapportagemogelijkheden. Op basis hiervan worden professionals getraind in methodische arbeidsontwikkeling en bij goed resultaat ingeschreven in het register Begeleider Praktijkleren. Coaching en intervisie wordt ingezet om kwaliteit te borgen.

’MKB GoedWerknemerschap heeft zich bewezen op scholen, leerwerktrajecten en als bootcamp programma. 90% van de kandidaten heeft binnen 7 weken werk. 85% is na 6 maanden nog steeds aan het werk’