Werkgeversdienstverlening

Is gericht op het realiseren van bedrijfsdoelen door inclusief te ondernemen. Werkgevers worden hierbij ondersteund door het sociale ontwikkelbedrijf door bijvoorbeeld:
•Functiecreatie o.b.v. bedrijfsdoelen met businesscase.
•Praktijkleren en LevenLangLeren faciliteren en jobcoaching.
•Certificering van kandidaten en praktisch opgeleid personeel.
•Register praktijktraining en ondersteunende ontwikkeltools.
•Loonwaardemetingen en loonkostensubsidie.
•Kandidatenetalage voor werkgevers.
•Financieringsmogelijkheden voor praktijkleren en werkfit trajecten.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt met het richten, inrichten, verrichten en borgen van de werkgeversbenadering. Samen stellen we vast hoe de werkgeversdienstverlening wordt versterkt met Functiecreatie, praktijkleren, certificering, uniforme loonwaardebepaling, financiering vanuit de ketengedachte en erkende leerwerktrajecten. Nadat dit is vastgesteld worden professionals getraind en gecoacht. PTC Werkstap kan ook ondersteunen in de uitvoering met loonwaardemetingen en Functiecreatie workshops.

Door gebruik te maken van Jobport kunnen werkgevers geschikte kandidaten vinden voor vacatures. Dit op basis van opleiding, ervaring, interesses en andere kwaliteiten. Daarbij kunnen werkgevers en kandidaten met elkaar in contact komen. Dit leidt tot minder tussenstappen, meteen een goede match.