WsW en nieuwbeschut trajecten

De visie van het sociaal ontwikkelbedrijf wordt vertaald naar een concrete werkwijze voor de verschillende afdelingen. De werkwijze is flexibel inzetbaar zodat deze past bij de diversiteit in afdelingen. Balans tussen productie- en ontwikkel- en doorstroomdoelen is hierbij belangrijk. Afdelingen worden door Werkstap ondersteund met (erkende) programma’s en leermiddelen op gebied van leefgebied activering, werknemersvaardigheden en vakvaardigheden. Ook kan men de voortgang van ontwikkel- en doorstroomresultaten monitoren en rapportages en certificaten genereren.

ONDERSTEUNING PTC WERKSTAP
PTC Werkstap ondersteunt met het richten, inrichten, verrichten en borgen van methodische arbeidsontwikkeling en Functiecreatie. We ondersteunen bij het vaststellen en concretiseren van de visie op arbeidsontwikkeling. Ontwikkel- en doorstroomdoelen worden vertaald naar passende methodische werkwijzen voor arbeidsontwikkeling per afdeling. Certificering en financieringsmogelijkheden voor leerwerktrajecten worden vastgesteld en leermiddelen worden geselecteerd. Werkstap wordt geconfigureerd op basis van het gewenste proces en erkende leerwerktrajecten. Op basis hiervan worden professionals getraind in methodische arbeidsontwikkeling en bij goed resultaat ingeschreven in het register Begeleider Praktijkleren. Coaching en intervisie worden ingezet om kwaliteit te borgen.