Loonwaarde portaal 3 maanden kosteloos

Een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen, staat op dit moment volop in de belangstelling. We vinden het belangrijk dat iedereen een volwaardige plek in onze maatschappij kan vervullen. Loonwaarde en de daaraan gekoppelde loonkostensubsidie en loondispensatie, zijn twee instrumenten die hiervoor worden ingezet. Allebei hebben ze als doel de drempel te verlagen voor werkgevers om iemand met een verminderde loonwaarde in dienst te nemen en zo te zorgen voor meer inclusiviteit.

Ter ondersteuning van onze klanten heeft PTC Werkstap het portaal voor loonwaarde bepaling ontwikkeld. Met als doel om loonwaarde bepaling eenvoudig en efficiënt uit te voeren. Klanten van PTC Werkstap mogen het portaal drie maanden lang kosteloos proberen.

Werkt je organisatie met Werkstap voor arbeidsontwikkeling?

Dan kan de consulent op basis van het loonwaarde advies een ontwikkelplan genereren in Werkstap op gebied van werknemers- en/of vakvaardigheden. Dit heeft als doel om de productiviteit en loonwaarde van de cliënt te verhogen én de kans op duurzame plaatsing te vergroten. In het ontwikkelplan zijn leermiddelen opgenomen waarmee werkgevers worden ondersteund bij de uitvoering van praktijkleren. In Werkstap is het mogelijk om (korte) erkende leerlijnen in te zetten, met begeleidingssubsidie voor de werkgever vanuit de overheid.

De rapportage

 • De rapportage is opgebouwd volgens de stappen van de uniforme loonwaardebepaling:
  • doel van de loonwaardebepaling;
  • gegevens cliënt en werkgever;
  • taak- en urenanalyse;
  • normfunctie;
  • bepaling arbeidsprestatie en loonwaarde;
  • advies herbeoordeling loonwaarde.
 • Elke stap is uitgewerkt in grafisch duidelijk gescheiden blokken.
 • De vormgeving en lay-out dragen bij aan een heldere en goed leesbare rapportage.

Gebruikersvriendelijkheid

Het portaal voldoet aan een hoge standaard van gebruikersvriendelijkheid op gebied van inrichting van de workflow, proces voor loonwaarde bepaling, het volgen van het proces en de loonwaarde rapportages.

Informatiebeveiliging

Werkstap is ISO27001 gecertificeerd, dit is een wereldwijde bekende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Middels een jaarlijkse pentest, periodieke vulnerability testen en externe audits wordt de informatiebeveiliging getoetst en geborgd.

     

Functionele mogelijkheden van het portal

De mogelijkheden voor loonwaarde bepaling en verhogen van de loonwaarde in het Werkstap portaal zijn:

 • Doel van loonwaarde bepaling: keuze voor loonkostensubsidie of loondispensatie
 • Gegevens van cliënt en werkgever: automatisch inlezen van benodigde cliëntgegevens op basis van BSN of persoonsnummer
 • Taak- en urenanalyse met rekenhulp in uren en % tijdsbesteding
 • Normfunctie vaststellen met bronvermeldingen met een uitgebreide versie bij loondispensatie
 • Bepaling arbeidsprestatie en loonwaarde met rekenhulp en toelichtingen voor tempo, kwaliteit en netto werktijd t.o.v. prestatie ten opzichte van de norm
 • Advies herbeoordeling loonwaarde
 • Eindadvies met mogelijkheid om toelichting te geven met het ontwikkelperspectief en eventuele interventies
 • Bijzondere condities bij vaststellen van de loonwaarde
 • Zienswijze van cliënt en werkgever
 • Conceptrapport opslaan, inzien en wijzigen is op ieder moment in het proces mogelijk tot de definitieve status
 • Definitief rapport vaststellen en toevoegen als document bij de cliënt in Werkstap
 • Loonwaardenoverzicht met aanmaakdatum, BSN, naam cliënt en werkgevers, status van de loonwaarde meting, rapportage in pdf
 • De opdrachtgever heeft toegang om loonwaarde rapportages te raadplegen
 • De opdrachtgever kan het ontwikkelperspectief van de cliënt omzetten naar ontwikkelplannen
 • De loonwaarde bepalingen die in uitvoering zijn of nog moeten worden afgerond, staan in een overzicht. Het overzicht kan worden geëxporteerd voor het opstellen van een management rapportage.

Over PTC Werkstap

PTC Werkstap is het kenniscentrum voor duurzame arbeidsontwikkeling en Inclusieve Functiecreatie. PTC Werkstap is ISO27001 gecertificeerd erkend door Blik op Werk. Onze ambitie is een inclusieve arbeidsmarkt met ontwikkel- en doorstroommogelijkheden voor iedereen die kan werken en hierbij ondersteuning nodig heeft. Wij werken vanuit het principe van methodische arbeidsontwikkeling en Inclusieve Functiecreatie. Hiermee maken we arbeidsontwikkeling met passende banen bereikbaar, effectief én op maat voor iedereen die hierbij ondersteuning nodig heeft.

Om dit realiseren bieden we bouwstenen en begeleiding aan onderwijs, ontwikkelbedrijven, overheid en ondernemers. We verbinden partijen en werken zo samen aan duurzame arbeidsontwikkeling met aantoonbare meerwaarde voor werkgevers. Zo maken we individuele leerroutes in de praktijk toegankelijk én creëren we de nieuwe norm in Nederland.

VERDER PRATEN?

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen, informeer dan bij je consultant of maak vrijblijvend een afspraak. Samen met jou kijken wij graag naar de mogelijkheden.