Uitvoeren loonwaarde metingen door PTC Werkstap

Waarom loonwaarde

Een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen staat op dit moment volop in de belangstelling. We vinden het belangrijk dat iedereen een volwaardige plek in onze maatschappij kan vervullen. Loonwaarde en de daaraan gekoppelde loonkostensubsidie is een instrument dat hiervoor wordt ingezet. Met als doel de drempel te verlagen voor werkgevers om iemand met een verminderde loonwaarde in dienst te nemen en zo te zorgen voor meer inclusiviteit.
Veel organisaties hebben echter onvoldoende capaciteit of kennis in huis om loonwaarde metingen uit te voeren. Hierin kan PTC Werkstap ondersteunen.

Uitvoering door PTC Werkstap

PTC Werkstap is een landelijk erkende partner voor loonwaarde metingen en loonwaarde trainingen. PTC Werkstap is ISO27001 gecertificeerd en erkend door Blik op Werk. De register loonwaarde deskundigen van PTC Werkstap voeren uniforme loonwaarde metingen uit voor klanten.

  

De rapportage

 • De rapportage is opgebouwd volgens de stappen van de uniforme loonwaardebepaling:
  • doel van de loonwaarde meting;
  • gegevens werknemer en werkgever;
  • taak- en urenanalyse;
  • normfunctie;
  • bepaling arbeidsprestatie en loonwaarde;
  • advies herbeoordeling loonwaarde.
 • Elke stap is uitgewerkt in grafisch duidelijk gescheiden blokken.
 • De vormgeving en lay-out dragen bij aan een heldere en goed leesbare rapportage.

Werkt je organisatie met Werkstap voor arbeidsontwikkeling?

Dan kan de consulent op basis van het advies een ontwikkelplan genereren in Werkstap op gebied van werknemers- en/of vakvaardigheden. Dit heeft als doel de productiviteit en loonwaarde van de medewerker te verhogen én de kans op duurzame plaatsing te vergroten. In het ontwikkelplan zijn leermiddelen opgenomen waarmee werkgevers worden ondersteund bij de uitvoering van praktijkleren. In Werkstap is het mogelijk om (korte) erkende leerlijnen in te zetten, met begeleidingssubsidie voor de werkgever vanuit de overheid.

Download document